ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 038-102-700 ต่อ 701 , 705 , 707

เบอร์มือถือ : 065-853-8270

Website: grd.buu.ac.th

E-mail : 52ngrc@go.buu.ac.th